โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

กิจกรรม การศึกษาและอธิบายเรื่องความสำคัญองค์กรการกุศลสำหรับเด็ก

กิจกรรม ในวันนี้องค์กรการกุศลและขบวนการอาสาสมัครไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง และมีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นความต้องการภายในของทุกคนที่ไม่สนใจ และอ่อนไหวต่อความเจ็บปวดของผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้ปกครองจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ในประเทศของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในยุโรปและทั่วโลกด้วย ได้ก้าวข้ามความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ ที่จะปกป้องบุตรหลานของตน

จากข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย และความทุกข์ทรมานของผู้คนให้นานที่สุด แม้เพียงไม่กี่นาทีก็มีส่วนร่วมในชะตากรรมของพวกเขา แม้จะมีความเสี่ยงที่จิตใจที่ละเอียดอ่อน และเปิดกว้างของเด็กจะถูกเปิดเผย แต่การตอบสนอง ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรก็ปลุกขึ้นในหัวใจของเด็ก นักวิจัยสมัยใหม่หลายคนยืนยันว่า ความต้องการความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจมีอยู่ในเด็กตั้งแต่แรกเกิด

ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่จากไป โดยไม่ตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุดของจิตวิญญาณ ซึ่งทำให้บุคคลสวยงามอย่างแท้จริง ตั้งแต่อายุยังน้อยจำเป็นต้องให้โอกาสเด็กในการทำความดี และมีส่วนร่วมในการกุศลโดยคำนึงถึงระดับการพัฒนาทางสติปัญญาและอารมณ์ของเขาความเต็มใจ ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้คน การกุศลไม่ได้เป็นเพียงรากฐานที่ยอดเยี่ยม

กิจกรรม

สำหรับการสร้างทุกสิ่งดังที่ลูอิซา เมย์ อัลคอตต์ เขียนไว้ในงานของเธอ แต่ยังเป็นปัจจัยภายนอกที่ทรงพลัง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาที่ครอบคลุม และกลมกลืนกันของแต่ละบุคคล มาดูการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการกุศลความเมตตา ไม่มีความลับสำหรับใครก็ตามที่ความเมตตาเป็นพลังการรักษาที่ทรงพลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ที่แสดงออกมา และบุคคลที่ทำความดี

โดยการพัฒนาความเมตตาในเด็ก เราช่วยให้พวกเขามีความพร้อมภายในที่จะให้อภัย อ่อนไหวต่อปัญหาของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจและใจบุญ ความช่วยเหลือที่ไม่เห็นแก่ตัวสามารถพัฒนาความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนี้ได้ ความสุข ใครก็ตามที่เคยทำความดี เคยร่วมกิจกรรมการกุศล และเห็นแววตาของเด็กหรือผู้ใหญ่ ที่ได้รับความช่วยเหลือที่สำคัญอย่างเหลือเชื่อ

สำหรับพวกเขา เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ความสุข ความซาบซึ้งและความหวัง มีประสบการณ์ปีติอย่างเหลือเชื่อ และหาที่เปรียบมิได้ การที่ลูกๆ ของเรารู้จัก สัมผัสและอิ่มเอมไปกับมันนั้นสำคัญเพียงใด ความรู้สึกเป็นเจ้าของรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกของสังคม สามารถทำประโยชน์ให้กับเขาได้เป็นความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย

เด็ก ๆ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวทีมกีฬาชั้นเรียนเพื่อน ฯลฯ การเป็นคนที่เป็นส่วนสำคัญของส่วนรวม ที่มีภารกิจมากกว่าความต้องการที่เห็นแก่ตัว และชั่วขณะนั่นคือการเป็นบุคคล การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลช่วยให้เด็กรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมทำประโยชน์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของผู้ยากไร้ รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กที่จะรู้สึกว่า ไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่และญาติเท่านั้น

ยังรวมถึงคนแปลกหน้าด้วย ช่วยเหลือผู้ที่พวกเขารู้สึกว่าได้รับประโยชน์ และความสามารถของพวกเขา ความรู้สึกมั่นใจในตนเอง การมีส่วนร่วมอย่างเสียสละในชีวิตของใครบางคน และเห็นผลลัพธ์ของมัน เด็กๆ จะประเมินการตัดสินใจของพวกเขาและตัวเองโดยรวมในเชิงบวก ซึ่งทำให้พวกเขามั่นใจ ในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญเท่าเทียมกันอื่นๆ

การกุศลช่วยให้ความนับถือตนเองของเด็กพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระทำของเขามีคุณค่าในเชิงบวก ความกตัญญู การกุศลมักจะเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานของบุคคลอื่น การกีดกัน และความยากลำบากทางวัตถุอื่นๆ เมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล เขาจะวิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์ของเด็กขัดสน หรือผู้ใหญ่ กับเด็กในระดับหนึ่งหรืออีกระดับหนึ่ง

ตามกฎแล้วสรุปว่าชีวิตของเขาดี ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ญาติมิตร เกิดขึ้นในใจของเขา ในทางกลับกัน ความกตัญญูทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความพึงพอใจจากสิ่งที่เขามี และด้วยเหตุนี้จึงมีความสุขในชีวิต นักวิจัยหลายคนเชื่อมโยงความรู้สึกขอบคุณกับความสำเร็จของบุคคล สุขภาพ เด็กที่มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร และงานการกุศลรูปแบบอื่นๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยมีสุขภาพร่างกายที่ดีกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน

พวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบกับอารมณ์เชิงบวกมากขึ้น และเชิงลบน้อยลงและอารมณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ทักษะทางสังคม การมีส่วนร่วมใน กิจกรรม การกุศลช่วยให้เด็กได้พบกับคนที่มีใจเดียวกัน เริ่มหัวข้อสำคัญสำหรับการสนทนา และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนๆ ได้รับอำนาจ และความเคารพ ความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กโต

เนื่องจากต้องมีวุฒิภาวะส่วนบุคคลในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มักจะกำหนดสถานะของบุคคลในสังคม ในแวดวงธุรกิจ ในครอบครัว ฯลฯ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมการแก้ปัญหาสังคมบางอย่าง และเข้าใจตำแหน่งของเขาในชีวิต พื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในอนาคต

การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่สนใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเด็กคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กวางรากฐานในตัวเขาซึ่งในอนาคตจะช่วยให้เขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องพึ่งพาการมองเห็นสถานการณ์ที่เห็นแก่ตัว แต่เพื่อประโยชน์ของครอบครัว ทีมงานและสังคมโดยรวม พื้นฐานของความรู้ทางการเงิน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การกุศลรูปแบบต่างๆ เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผลิตภัณฑ์หรือเงินโดยตรง

เด็กที่คุ้นเคยกับการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากกระปุกออมสินตั้งแต่วัยเด็ก และคุ้นเคยกับความจริงที่ว่าการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ไม่สั่นคลอนได้รับทัศนคติที่ดีต่อเงิน และจะสามารถกระจายรายได้ในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม การป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน จากการวิจัยพบว่า เด็กที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล มีแนวโน้มที่จะใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดน้อยกว่า มีการปรับตัวทางสังคม

และมีความสมดุลทางอารมณ์มากกว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า แม้จะมีของประทานแห่งความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจแต่กำเนิด เด็กๆ ก็ต้องการการดลใจ และแรงกระตุ้นบางอย่าง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการกุศล ความรับผิดชอบในการจัดหาซึ่งตกอยู่กับผู้ปกครอง ไม่เพียงแต่ตัวอย่างส่วนตัวเท่านั้น ที่มีความสำคัญที่นี่ แต่ยังรวมถึงคำอธิบายที่นุ่มนวล

และละเอียดอ่อนซึ่งจะช่วยให้เด็กตระหนักถึงความจำเป็น ในการทำความดีและมีเมตตาตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลที่มีจุดประสงค์ เพื่อระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วย คุณสามารถบอกบุตรหลานของคุณว่า เราจะส่งเงินนี้ให้กับเด็กที่กำลังป่วย และต้องการความช่วยเหลือจากเรา

บทความที่น่าสนใจ : ความงาม การศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับสูตรเครื่องสำอางที่ทำเองได้ง่ายๆ