โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

สุขอนามัย สุขอนามัยเป็นวินัยทางการแพทย์หลักในการป้องกัน

สุขอนามัย สุขอนามัยเป็นวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่มาก มีประวัติศาสตร์อันยาวนานพอๆ กับประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม รากฐานของ สุขอนามัย สามารถพบได้ในตำนานกรีกโบราณ ต้นกำเนิดในผลงานของนักคิดที่ดีที่สุดของมนุษยชาติในสมัยโบราณ ในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณมีเทพเจ้าหลายองค์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับมนุษย์ ดังนั้น แอสคลีปีอุส ในหมู่ชาวกรีกโบราณ และเอสคูลาปิอุส ในหมู่ชาวโรมัน จึงเป็นเทพเจ้าแห่งการรักษา แอสคลีปีอุส

มีลูกชาย 2 คน มาชอง และโพเดลิริ และลูกสาวหนึ่งคน เทพีแห่งสุขภาพ สุขอนามัย สุขอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวงกว้างและเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาทางการแพทย์ จนถึงทศวรรษที่ 1880 ในยุโรปตะวันตก ในอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส นักสุขอนามัยเช่น แกล ลินด์ เฟลอรี โรชู ในอเมริกา เบ็คนิยามสุขอนามัยว่าเป็น ศาสตร์แห่งการรักษาสุขภาพ เป็น ศิลปะแห่งการรักษา ยืดชีวิต เป็น เวชศาสตร์ป้องกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมด ทุกวันนี้

การแพทย์ทุกสาขารวมถึงสาขาคลินิกต่างให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค ดังนั้น คำว่า เวชศาสตร์ป้องกัน จึงสามารถใช้กับสาขาวิชาทางการแพทย์ใดก็ได้ วิทยาศาสตร์ใดๆ ที่อ้างว่าเป็นอิสระจะต้องมีของตัวเอง วัตถุประสงค์ของการศึกษา เรื่องที่สนใจในวัตถุนี้ วัตถุประสงค์ของความสนใจ วิธีการที่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมายของวิชาแพทย์คือคนป่วย แพทย์เกี่ยวข้องกับสุขภาพของแต่ละบุคคลและพิจารณาแนวคิดนี้ผ่านหมวดหมู่ โรค ทางปรัชญา วัตถุ

สุขอนามัยเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งส่วนบุคคลและทีมสังคมโดยรวม อะไรเป็นตัวกำหนดเส้นแบ่งระหว่างสาขาวิชาทางคลินิกและสาขาวิชาด้านสุขอนามัย แต่วิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีเช่นสรีรวิทยากายวิภาคศาสตร์ก็ศึกษาร่างกายของคนที่มีสุขภาพดีเช่นกัน อย่างไรก็ตามพวกเขาศึกษาสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ พวกเขาหันความสนใจไปที่โครงสร้างที่ดีที่สุดของร่างกาย ไปจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดที่กำหนดสภาวะสมดุล อาจกล่าวได้ว่าความสนใจของวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ ภายใน ของสิ่งมีชีวิตเป็นหลัก สุขอนามัย ใช้ความรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย ภารกิจหลักคือการศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ นี่คือเรื่องของสุขอนามัย เรื่องของความสนใจในวัตถุเช่นบุคคล ความพยายามครั้งแรกในการกำหนดหัวข้อสุขอนามัยเกิดขึ้นโดยตัวแทนของโรงเรียน แม็กซ์ เพ็ตเทนโคเฟอร์ เพ็ตเทนโคเฟอร์ เป็นคนที่เก่งกาจและมีพรสวรรค์ไม่ธรรมดา เขาผ่านเส้นทางชีวิตที่ยากลำบาก

มีประสบการณ์ในอาชีพมากมาย ตั้งแต่เภสัชกรฝึกหัดไปจนถึงนักแสดงประจำจังหวัด โดยมุ่งความสนใจไปที่การแพทย์ เขาศึกษาที่คณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมิวนิก เวิร์ซบวร์ก และกีเซิน ในปี พ.ศ. 2386 เขาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2408 ตามความคิดริเริ่มของเขา แผนกสุขอนามัยแห่งแรกของโลกได้เปิดขึ้นที่เมืองมิวนิค ความรู้อันยอดเยี่ยมในด้านการแพทย์ เคมี สรีรวิทยา และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาโครงการได้

และในปี พ.ศ. 2418 ได้เปิดสถาบันสุขอนามัยในมิวนิค เพทเทนโคเฟอร์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสุขอนามัยแห่งแรก นักเรียนของเขา ซึ่งในปี พ.ศ. 2413 ถูกส่งไปยังเยอรมนีไปยังกรมอนามัยเพื่อเข้ารับการอบรม ทั้งสามเป็นหัวหน้าแผนกสุขอนามัยในเวลาต่อม ในที่มหาวิทยาลัยคาซาน ที่สถาบันการแพทย์และศัลยกรรมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพทเทนโคเฟอร์ กับลูกศิษย์ของเขา บางส่วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดของเอริสมัน ในปี 1893 โดย คาร์ล ฟลูจ

สุขอนามัย

โดยปากของ คาร์ล ฟลูจ ได้กำหนดสุขอนามัยว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ภายนอกและพยายามที่จะค้นหาใน สถานการณ์เหล่านั้นที่นำไปสู่การเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความของ แม็กซ์ เพ็ตเทนโคเฟอร์ นั้นค่อนข้างมีแง่เดียว เขาเชื่อว่าสุขอนามัยควรใส่ใจเฉพาะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม OS ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ ในเรื่องนี้ได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับสุขอนามัยที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าสุขอนามัยควรศึกษา

ไม่เพียงแต่ผลกระทบด้านลบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังกำหนดปัจจัยและสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทำงานอีกด้วย คำจำกัดความที่สมบูรณ์ที่สุดของสุขอนามัยอยู่ในงานเขียนของเอริสมัน เขากำหนดสุขอนามัยเป็นศาสตร์ของการสาธารณสุข เอริสมัน ในระหว่างการทำงานของเขาเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องว่า หากนักสุขอนามัยเลิกยุ่งเกี่ยวกับสาธารณสุข ปิดตัวเองในผนังของห้องปฏิบัติการสุขอนามัยจะกลายเป็นผีซึ่งไม่คุ้มกับการทำงาน

เป้าหมายของสุขอนามัยคือการกำจัดโรคด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมและเอื้ออำนวย ในการทำเช่นนี้ เมื่อเรียนรู้กฎหมายและรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม ประชากรกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยได้พัฒนามาตรฐานและมาตรการหลายอย่างที่มุ่งขจัดผลกระทบด้านลบและเพิ่มผลด้านบวก หลักคำสอนของมาตรการและกลไกในการต่อสู้กับโรคของร่างกายเรียกว่าสุขอนามัย คำว่าสุขอนามัย มาจากภาษาละตินว่า ซานาติโอ

การรักษา การเยียวยา และโลโก้ ภาษากรีก วิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล คือ หลักคำสอนทั่วไปเกี่ยวกับความต้านทานของร่างกายต่อโรค ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก ซาโนเจเนซิส ซึ่งเป็นกลไกที่ซับซ้อนแบบไดนามิกของการปรับตัวที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นที่รุนแรงและพัฒนาตลอดกระบวนการเกิดโรคทั้งหมด ตั้งแต่สภาวะก่อน ความเจ็บป่วยให้ฟื้นตัว ความสำเร็จในการปกป้องและเสริมสร้างสุขภาพส่วนบุคคลและสาธารณสุขนั้นเป็นไปไม่ได้หากปราศจากทัศนคติที่กระตือรือร้น

และมีสติของบุคคลต่อสุขภาพของตนเองและสุขภาพของผู้อื่น ปราศจากวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชากรในการดำเนินงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย และมาตรการป้องกัน การป้องกันเป็นวิธีการทั่วไปในกิจกรรมของประชาชน สังคม รัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การกระทำผิด โรคภัย อุบัติเหตุ อัคคีภัย เป็นต้น กิจกรรมเพื่อการคุ้มครองและปรับปรุงสุขภาพของประชากรอย่างต่อเนื่องดำเนินการ

โดยบริการและสถาบันต่างๆ อย่างไรก็ตามบริการสุขภาพมีบทบาทหลักซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพ การแก้ปัญหานี้ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเชิงปฏิบัติทำได้ 2 ทาง คือ เชิงป้องกัน คือ เสริมสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันโรค และบูรณะหรือรักษาคนป่วย แยกแยะระหว่างการป้องกันทางสังคมและส่วนบุคคล การป้องกันสาธารณะจัดทำโดยมาตรการของรัฐซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย

กฎหมายพื้นฐานของสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 1993 ใน พื้นฐานของกฎหมายของ สหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 1993 ในกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย เกี่ยวกับสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีทางระบาดวิทยาของประชากร 1999 มาตรการเหล่านี้ให้สิทธิพลเมืองในการมีชีวิต การคุ้มครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย การทำงานในสภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้าน

ความปลอดภัย การพักผ่อน ที่อยู่อาศัย เงินบำนาญ กล่าวคือ สร้างเงื่อนไขที่ช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาร่างกายและจิตวิญญาณได้อย่างกลมกลืน รักษาสุขภาพและประสิทธิภาพของพวกเขา การป้องกันส่วนบุคคล รายบุคคล เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการทำงานหนักเกินไปของระบบประสาทและระบบอื่นๆ การละเมิดระบบการทำงาน การพักผ่อน โภชนาการ การไม่ออกกำลังกาย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ เช่น ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

อ่านต่อได้ที่ สุขภาพคือ ข้อกำหนดการระดมพล ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากสุขภาพ