โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

หลอดลม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรคของหลอดลม

หลอดลม บางครั้งปัญหาจะเกิดขึ้นในกรณีที่ หลอดลม ผิดรูปอย่างรุนแรงในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างไรก็ตาม ซีที และลักษณะของหลอดลม ที่ทำอย่างระมัดระวังสามารถยืนยันหรือไม่รวมการมีอยู่ของการขยายตัวอย่างถาวร ของหลอดลมขนาดใหญ่ปอดแฟบ แตกต่างจากซีสต์หลอดลมขนาดเล็กในความแตกต่างที่ดีในรัสเซีย สิ่งสำคัญคือต้องแยกความแตกต่างของหลอดลมตีบจากวัณโรค ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบแยกจากกันและแบบรวมของหลอดลม

วัณโรคเริ่มต้นได้ทุกวัย เอกซเรย์ แสดงการแทรกซึมของปอดหรือรอยโรคโฟกัส หากสงสัยว่าเป็นวัณโรคปอดจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้ การตรวจเอกซเรย์และซีทีของปอด การตรวจเสมหะสำหรับวัณโรครวมถึงการลอยตัวการเพาะเสมหะสำหรับ วัณโรคการตรวจวินิจฉัยด้วยการตรวจชิ้นเนื้อสำหรับวัณโรคหลอดลมที่สงสัยปฏิกิริยามันตูซ์ การรักษาโรคหลอดลมตีบประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ หากการขยายตัวอย่างถาวร ของหลอดลมขนาดใหญ่ เป็นเรื่องรองการรักษา

ควรรวมถึงการกำจัดโรคที่นำไปสู่การพัฒนาของ การขยายตัวอย่างถาวร ของหลอดลมขนาดใหญ่ ไซนัสอักเสบ กรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อน ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในปอดและไอเป็นเลือดรวมถึงอาการกำเริบรุนแรงของกระบวนการ การรักษาตัวในโรงพยาบาล แนะนำให้รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูง ไม่เกิน 3,000 กิโลแคลอรีต่อวัน ปริมาณโปรตีนสูง 110 ถึง 120 กรัมต่อวัน และจำกัดไขมันปานกลาง 80 ถึง 90 กรัมต่อวัน เพิ่มปริมาณอาหารที่อุดมด้วยวิตามิน A,C,กลุ่มB

น้ำซุปรำข้าวสาลี,สะโพกกุหลาบ,ตับ,ยีสต์,ผักและผลไม้สด,น้ำผลไม้,แคลเซียม, ฟอสฟอรัส,ทองแดง,เกลือสังกะสี ในช่วงที่การติดเชื้อกำเริบ จะมีการระบุยาปฏิชีวนะเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เนื่องจากโรคเรื้อรังและการกำเริบของโรคซ้ำๆ การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะควรได้รับการควบคุมและเป็นธรรม ควรเปลี่ยนกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ต่อเชื้อโรคทางเดินหายใจจากอาการกำเริบเป็นอาการกำเริบ อะม็อกซีซิลลิน รับประทานอย่างน้อย 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน

อะม็อกซีซิลลิน บวกกับ กรดคลาวูลานิก ขึ้นอยู่กับอะม็อกซีซิลลินอย่างน้อย 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน, แอมพิซิลลิน บวกกับ ซัลแบคแทม เมื่ออาการกำเริบครั้งต่อไปคุณสามารถใช้ ยาที่เลือกอาจเป็น สัมพรรคเชื้อนิวโมค็อกคัส ยาปฏิชีวนะในกลุ่มควิโนโลน รับประทาน เลโวฟลอกซาซิน ขนาด 500 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวัน หรือ ม็อกซิฟลอกซาซิน 400 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวัน, เซฟาโลสปอริน รุ่นที่สาม เช่น เซฟไตรอะโซน 1 ถึง 2 กรัม 1 ครั้งต่อวัน ทางหลอดเลือดดำ

การฟื้นฟูทางเดินหายใจและการระบายน้ำในท่า กุญแจสู่ความสำเร็จของการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ บางครั้งมาตรการเหล่านี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ ใช้การนวดแบบสั่นด้วยมือและเครื่องนวดแบบสั่นด้วยไฟฟ้า ผู้ป่วยต้องทำยิมนาสติกอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงสภาวะที่มีภาวะไฮโปสแตติก สิ่งสำคัญคือต้องให้การชดเชยการขาดของเหลวการดื่มมากๆในกรณีที่รุนแรง การบำบัดด้วยการแช่ กำหนดยาละลายเสมหะ และมูโคเรกูเลเตอร์รับประทาน

หลอดลม

อะเซติลซิสเทอีน ​ในขนาด 600 มิลลิกรัม 1 ครั้งต่อวัน แอมบรอกซอล 30 มิลลิกรัม 3 ครั้งต่อวัน สำหรับการอุดตัน ยาที่เลือกใช้คือ ไอปราโทรเปียมโบรไมด์ 40 ไมโครกรัม 3 ครั้งต่อวัน หรือ ไทโอโทรเปียมโบรไมด์ 18 ไมโครกรัม 1 ครั้งต่อวัน มีประสิทธิผลในการใช้ แอนติโคลิเนอร์จิก ร่วมกับ อะดรีโนมิเมติกส์ แบบเลือกในรูปแบบของละอองลอย ในกรณีที่มีการอุดตันของหลอดลมด้วยปลั๊กเมือกหรือเป็นหนองจะทำการตรวจหลอดลมเพื่อการรักษา

การระบายน้ำขนาดเล็กของหลอดลมและหลอดลมเอนไซม์โปรตีโอไลติกที่บริหารโดย เนื้องอกหลอดลม ยาละลายเสมหะ ตามด้วยการกำจัดเนื้อหาของทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและมีความก้าวหน้าของโรคจะมีการระบุการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจที่มีความดันทางเดินหายใจเป็นบวกเมื่อหายใจออก การบำบัดด้วยออกซิเจนเหมาะสำหรับหน้า ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและมีความก้าวหน้าของโรคจะมีการระบุการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจที่

มีความดันทางเดินหายใจเป็นบวกเมื่อหายใจออก การบำบัดด้วยออกซิเจนเหมาะสำหรับแนวหน้า ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและมีความก้าวหน้าของโรคจะมีการระบุการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจที่มีความดันทางเดินหายใจเป็นบวกเมื่อหายใจออก การบำบัดด้วยออกซิเจนเหมาะสำหรับหน้า O2 ต่ำกว่า 55 มิลลิเมตรปรอท การสุขาภิบาลของระบบทางเดินหายใจส่วนบนช่วยป้องกันการพัฒนาของการติดเชื้อลดความถี่ของการกำเริบ

การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน การทำให้เป็นปกติของปฏิกิริยาทั่วไปและในปอดเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในช่วงที่กำเริบและในช่วงที่มีการให้อภัย การเตรียมไธมัส ไดเมทิลออกโซบิวทิลฟอสโฟนิลไดเมทิเลต ไฮดรอกซีเอทิลไดเมทิลไดไฮโดรไพริมิดีน การเตรียมวิตามินรวมถูกนำมาใช้อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดของยาตามหลักฐานยังไม่ได้ดำเนินการสำหรับยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน การบำบัดด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำและการหายใจช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการทำงานของระบบหลอดลมและปฏิกิริยาของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลดีต่อการเกิดโรคหลอดลมโป่งพอง ลดความถี่ของการแข็งตัวของหลอดลม การนวดหน้าอกช่วยเพิ่มการระบายของปอด ขับเสมหะ ต้องรวมกับการระบายน้ำตามตำแหน่ง ต้องสอนเทคนิคการนวดให้กับทั้งผู้ป่วยเองและญาติของเขา การบำบัดในโรงพยาบาล รีสอร์ตดำเนินการในระยะการให้อภัยหลังจากการสุขาภิบาลของหลอดลมก่อนหน้านี้ แนะนำให้ใช้ฤดูร้อนซึ่งดีที่สุด

ในโรงพยาบาลของชายฝั่งทางใต้ของแหลมไครเมีย ในเดือนที่อากาศอบอุ่นและแห้ง คุณสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางในท้องถิ่นได้ การผ่าตัดปอดจะดำเนินการในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของปอดแฟบ ในปอดอย่างต่อเนื่อง มีเลือดออกในปอดอย่างรุนแรง หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะถุงลมโป่งพองเฉพาะที่ ด้วยโรคหลอดลมโป่งพองทรงกระบอก กลวิธีจะถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการทางคลินิก ขอบเขตของรอยโรค

และประสิทธิผลของการรักษาแบบอนุรักษนิยม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการทั้งแบบถอนรากถอนโคนสำหรับโรคหลอดลมโป่งพองเฉพาะที่และการผ่าตัดแบบประคับประคอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดส่วนที่เป็นหนองที่เน่าเสียที่สุดของต้นหลอดลม หลังการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพจะระบุในสภาพอากาศในท้องถิ่น

อ่านต่อได้ที่ ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นหนึ่งในอาการหลักที่สังเกตได้