โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยกรวด ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380131

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สามารถพิการได้

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ คือการอักเสบของเยื่อหุ้มข้ออย่างต่อเนื่อง ภาวะนี้เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองที่ทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงที่ข้อนิ้ว ข้อต่อ และนิ้วเท้า หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาจนำไปสู่ความพิการได้ เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของเยื่อบุข้อที่ลุกลาม และทำลายกระดูกและข้อต่อในที่สุด โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริเวณ

นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดอาการทางระบบต่างๆ เช่น อาการทางตา เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ภาวะนี้ส่งผลต่อกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ซึ่งพบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และผู้ที่อายุระหว่าง 50 ถึง 60 ปี ซึ่งมักพบบ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง

ปัจจุบันวงการแพทย์ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นกรรมพันธุ์ หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียหรือไวรัส อาจเป็นปัจจัยร่วม นอกจากนี้ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายยังได้รับการเสนอว่า เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ

อาการของผู้ป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ มักเริ่มด้วยอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตามมาด้วยอาการปวดข้ออย่างรุนแรง ความเจ็บปวดนี้อาจส่งผลต่อข้อต่อเล็กๆ รวมถึงข้อต่อนิ้วและนิ้วเท้า ตลอดจนข้อต่อขนาดใหญ่ เช่น เข่าและสะโพก อาการปวดข้ออาจเกิดขึ้นได้ แม้ในขณะที่ไม่ได้ออกกำลังกาย ซึ่งนำไปสู่อาการปวดกระดูกเมื่อตื่นนอนหรือระหว่างพัก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดกระดูกกลางดึก น่าเสียดายที่แม้จะใช้ยาแก้ปวดแล้ว อาการปวดก็อาจยังคงอยู่

การผิดรูปของข้อต่อจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดของแต่ละคน ภูมิภาคและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้เกิดลักษณะเฉพาะในเรื่องนี้ ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียด เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นที่ข้อนิ้วและข้อมือ อาจนำไปสู่ความผิดปกติแบบ Z ซึ่งเป็นลักษณะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกัน หากข้อมือมีรูปร่างที่ไม่ถูกต้องระหว่างการคลอด อาจส่งผลให้ข้อต่อข้อมือเคลื่อนไหวไม่ได้และเกิดพังผืดรอบข้อต่อ

ซึ่งอาจทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้เกิดอาการปวดมือและกล้ามเนื้อชาได้ ความบกพร่องของข้อต่อข้อเท้าและนิ้วเท้าเมื่อแรกเกิด อาจนำไปสู่ความพิการขั้นรุนแรงที่อาจพบว่าเดินไม่ได้ หากคนคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับข้อศอกที่แขน อาจทำให้ข้อศอกงอและงออย่างถาวร ทำให้ไม่สามารถเหยียดตรงได้

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตำแหน่งที่เกิดบนเข่า อาจส่งผลต่อความสามารถในการเดินและงอเข่าได้ หากกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ได้ถูกสร้างอย่างเหมาะสม อาจทำให้กระดูกเลื่อนหลุด ซึ่งออกแรงกดทับเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้แขนอ่อนแรง ชา เป็นอัมพาต และเจ็บปวดได้ น่าเสียดายที่การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ยังคงเข้าใจยาก โรคนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีก

ผลก็คือ ผู้ป่วยมักต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะๆ ตามแนวทางที่กำหนดไว้สำหรับการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถาวร แต่การบรรเทาอาการสามารถทำได้โดยการผสมผสานระหว่างการผ่าตัดข้อต่อ และการทำกายภาพบำบัด เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการรักษา

การใช้ยา เช่น สเตียรอยด์ ยาต้านการอักเสบ และยาอื่นๆ เพื่อบรรเทาอาการของโรค เพื่อป้องกันความผิดปกติของกระดูกสามารถใช้กายภาพบำบัดได้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ลูกประคบร้อนที่แช่ในน้ำอุ่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว การบำบัดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อแข็งและอาการผิดรูป

เพื่อเอาเยื่อบุของข้อต่อกระดูกที่อักเสบออก จะทำการผ่าออก การผ่าตัดซ่อมแซมข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยืดข้อต่อ หรือการใส่ข้อเทียมเป็นการผ่าตัดกระดูกชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้

สถานะความรู้ในปัจจุบัน เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโรคยังไม่ชัดเจน ทำให้การป้องกันโรคดังกล่าวเป็นงานที่ท้าทาย การรักษาสุขภาพเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน เนื่องจากช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและความยืดหยุ่นโดยรวม เพื่อป้องกันการโจมตีของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

ประการแรก เพื่อรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี สิ่งสำคัญคือ ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและด้วยเทคนิคที่เหมาะสม ประการที่สอง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ประการที่สาม พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ประการที่สี่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สิ่งสำคัญคือ ต้องควบคุมน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ห้า เพื่อป้องกันอันตรายต่อข้อต่อของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การยกของหนัก การกระโดด การนั่งยองๆ และการเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน

โรคที่เรียกว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีความสามารถในการทำให้เกิดการเสียรูปของนิ้วและนิ้วเท้า เช่นเดียวกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบเรื้อรัง สาเหตุที่แท้จริงของโรคนี้ยังไม่ทราบ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา อาจส่งผลให้เกิดความพิการทางร่างกายได้ อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือกการรักษาสำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ได้แก่ การใช้ยา การผ่าตัด และการบำบัดทางกายภาพ

บทความที่น่าสนใจ : ความวิตกกังวล เกิดจากอะไร และส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพจิตของมนุษย์